×
بیا با هم پیش بریم

ایمیلت رو برای ثبت نام یا ورود وارد کن

×

درباره ما

تا حالا شده بخواهید رویدادی را برگزار کنید و با مشکل نحوه ثبت نام شرکت کنندگان مواجه شده باشید یا اینکه بخواهید شرکت کنندگان رویداد شما را با جزئیات کامل و در یک صفحه کاملا اختصاصی و  آنلاین ببینند و بلیت شرکت در رویداد را به آسانی دریافت کنند؟ یا اینکه ابزاری در اختیار داشته باشید تا هر لحظه آمار شرکت کنندگان در رویداد خودتان را ببینید و به صورت آنلاین رویداد خود را مدیریت کنید؟ و یا مهمتر از همه دغدغه مدیریت صندلی سالن همایش برای رویداد خودتان را دارید؟ ما همه این امکانات و قابلیتها را یکجا در رویدادآن برای شما آماده کرده ایم.تا حالا شده بخواهید رویدادی را برگزار کنید و با مشکل نحوه ثبت نام شرکت کنندگان مواجه شده باشید یا اینکه بخواهید شرکت کنندگان رویداد شما را با جزئیات کامل و در یک صفحه کاملا اختصاصی و  آنلاین ببینند و بلیت شرکت در رویداد را به آسانی دریافت کنند؟ یا اینکه ابزاری در اختیار داشته باشید تا هر لحظه آمار شرکت کنندگان در رویداد خودتان را ببینید و به صورت آنلاین رویداد خود را مدیریت کنید؟ و یا مهمتر از همه دغدغه مدیریت صندلی سالن همایش برای رویداد خودتان را دارید؟ ما همه این امکانات و قابلیتها را یکجا در رویدادآن برای شما آماده کرده ایم.